ધાંગધ્રા કેન્દ્રએ GSEB ધોરણ 12મા સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષામાં નોંધપાત્ર 73.27% પરિણામ મેળવ્યું

કચ્છ જિલ્લાએ 84.59 ટકાના પ્રભાવશાળી સ્કોર સાથે ઉત્કૃષ્ટ પરિણામ મેળવ્યું છે, જે તમામ જિલ્લાઓમાં સૌથી વધુ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, મહિલા વિદ્યાર્થીઓએ પણ 80.39 ટકા પરિણામ મેળવીને પ્રશંસનીય પ્રદર્શન કર્યું છે.

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડે તાજેતરમાં માર્ચમાં લેવાયેલી ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર કર્યું છે. આ વર્ષે, એકંદર પરિણામ 73.27 ટકા છે, જે અગાઉના વર્ષના પરિણામની સરખામણીમાં 13.64 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે, જે 86.91 ટકા હતો.

શિક્ષણ પ્રધાન વતી, રાજ્યના શિક્ષણ પ્રધાન કુબેર ડિંડોરે ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહના પરિણામોની જાહેરાત બાદ તમામ વિદ્યાર્થીઓને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. જાહેર થયેલ પરિણામ પ્રભાવશાળી 84.59 ટકા સાથે કચ્છ જિલ્લા માટે સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ છે. વધુમાં, 80.39 ટકા પરિણામ સાથે, મહિલા વિદ્યાર્થીઓનું પ્રદર્શન તેમના પુરૂષ સમકક્ષો કરતાં વટાવી ગયું છે.
ગુજરાત બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એન્ડ હાયર સેકન્ડરી એજ્યુકેશન ધોરણ સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ www.gseb.org પર સવારે 8 વાગ્યાથી ઉપલબ્ધ છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના પરિણામો આ પ્લેટફોર્મ દ્વારા એક્સેસ કરી શકે છે. આ ઉપરાંત, આ વર્ષે વિદ્યાર્થીઓ પાસે તેમના સીટ નંબર વોટ્સએપ નંબર 6357300971 પર મોકલીને તેમના પરિણામો વિશે પૂછપરછ કરવાનો વિકલ્પ પણ છે.

સૌથી ઓછા પરિણામની વાત કરીએ તો દાહોદ જિલ્લાનો સૌથી ઓછો 54.67 ટકા સ્કોર નોંધાયો છે, જેમાં સૌથી ઓછું પરિણામ 36.28 ટકા સાથે દેવગઢબારિયાનું કેન્દ્ર છે. કુલ 1,875 વિદ્યાર્થીઓએ ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહમાં A1 ગ્રેડ પ્રાપ્ત કર્યો છે, જ્યારે 21,038 વિદ્યાર્થીઓએ A2 ગ્રેડ મેળવ્યો છે. વધુમાં, 52,291 વિદ્યાર્થીઓએ B1 ગ્રેડ મેળવ્યો હતો, જેમાં 83,596 વિદ્યાર્થીઓએ B2 ગ્રેડ મેળવ્યો હતો. વધુમાં, 1,01,797 વિદ્યાર્થીઓએ C1 ગ્રેડ મેળવ્યો હતો, જ્યારે 77,043 વિદ્યાર્થીઓને C2 ગ્રેડ આપવામાં આવ્યો હતો. છેલ્લે, ત્યાં 12,020 વિદ્યાર્થીઓ હતા જેમણે D ગ્રેડ પ્રાપ્ત કર્યો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *